ที่อยู่การติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14
(The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com

แผนที่โรงเรียนมัธยม ในสังกัด สพม.14

Share this Page