*** สพม.14 ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า ***

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน :

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แสดงความยินดีกับนักเรียนคุระบุรีชัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรานุช ไพรพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562​​

แสดงความยินดีโรงเรียนสตรพังงา

โรงเรียนสตรีพังงา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562​​

ติดต่อเรา

702 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-481-529
แฟกซ์ : 076-481-530
อีเมล์ : sesao14@hotmail.com
Share this Page