สพม.14 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
 สพม.14 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนภูเก็ต
 เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนภูเก็ต
สพม.14 ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 3 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94
 สพม.14 ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 3 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94
สพม.14 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมผู้บริหารการศึกษา
 สพม.14 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมผู้บริหารการศึกษา