ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เมื่อ:2020-11-23 16:11:11  อ่าน:0 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เมื่อ:2020-11-10 20:31:20  อ่าน:7 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานบุคคล  เมื่อ:2020-10-21 14:54:24  อ่าน:86 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb8/2563
ประกาศโดย:กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เมื่อ:2020-10-13 22:40:34  อ่าน:18 ครั้ง